Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0194

Khất thực

Tay bình bát màu nước mắt
Vạt cà sa lấm khốn cùng
Sư không xin người tiền gạo
Chỉ xin đời lòng bao dung.

2003
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :