Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0186

Hát với trống cơm

“Tình bằng có cái trống cơm”
Yêu nhau ta đốt khói rơm bắc cầu
Bến tình chẳng quản nông sâu
Ném đau theo gió, quẳng sầu lên mây.

Tang bồng duyên nợ cầm tay
Một bầy con xít lội ngày lội đêm
Cùng cười vỗ trống bồng bênh
Trăng thanh cũng rụng xuống thềm lim dim.

Lim dim con mắt đi tìm
Thấy thương với nhớ té chìm biển yêu
Đường trần mù mịt phong rêu
Thả trăm con nhện cuối chiều giăng tơ.

Tình bằng vỗ trống à ơ
Hát câu quan họ ỡm ờ làm duyên
Hoa thơm bướm lượn xuống thuyền
Sóng to bão dữ xin nguyền có nhau.

2000
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật số 17, ngày 13.5.2001

+Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002

Không có nhận xét nào :