Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Giới thiệu Tuyển thơ Văn Thơ Việt 1
Giới thiệu Tuyển thơ Văn Thơ Việt 1

Xin giới thiệu Tuyển thơ Văn Thơ Việt 1 do NXB Văn Hóa - Văn Nghệ ấn hành năm 2011. Các tác giả thơ có bài trong tuyển tập thơ đều đã được Ban Biên Tập tuyển chọn từ nhiều nguồn rất khách quan, công minh và tất cả các tác giả thơ đều được miễn phí in ấn.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 75 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :