Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0191


Soi gương

Ta soi ta tìm nửa mình hư thực
Nửa lẳng lơ, nửa nghiêng lệch đời thường
Ảnh ảo là ta hay ta ảo ảnh
Soi nửa đời người sao chỉ thấy nửa đời gương?

2004
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Không có nhận xét nào :