Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Thơ của bạn thơ Sông Hậu


THĂM THI SĨ NHÀ GIÁO

Chiều nay
Tớ lại vào thăm
thi nhân Thanh Trắc Nguyễn Văn đây rồi

Hồn thơ
Thầy gởi tặng Người
trí - tâm - Thầy gởi tặng đời các em

Nghĩa tình Thầy
rộng mông mênh
nên hồn thi sĩ càng thêm đậm đà

Chúc Thầy
vui khỏe thiết tha
mỗi ngày thêm một cánh hoa cho đời.

Sông Hậu


Không có nhận xét nào :