Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Thơ 0187: Nghe tiếng đàn nguyệt đêm mưa
NGHE TIẾNG ĐÀN NGUYỆT ĐÊM MƯA

Đàn em gảy tiếng mưa rơi
Nửa đêm thổn thức đất trời so dây
Sợi thương sợi nhớ tìm bay
Gió tương tư thổi khuyết gầy đàn trăng.

2007
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn


-------------------------------------------------------------------
+  Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007

Ghi chú: ảnh của Trụ Cang sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :