Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Giới thiệu Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi 2


Giới thiệu Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi 2

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi tập 2 - NXB Đà Nẵng ấn hành năm 2005. Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với nhiều tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :