Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0185


Đá và người
                  Viết tặng L.A.
Người đẹp xách giày đi qua bãi cát
Bỏ lại sau lưng muôn vạn ánh nhìn
Biển yêu bờ biển thét gào khao khát
Đá yêu người đá ngơ ngẩn lặng thinh

2011
(Tuyển tập thơ Tuyển Thơ Đất Đứng - NXB Hội Nhà Văn 2011)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :