Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0188

Làm người

Người ta xúm xít làm thơ
Tôi về gác bút ngồi mơ làm người
Làm người biết khóc, biết cười
Biết yêu thật khó gấp mười làm thơ.

2007
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :